Architecturaal project geselecteerd

Castii_centralNp2f_firstProposal

Onder auspiciën van de Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd begin 2016 een oproep gelanceerd voor het architectonische contract voor de uitbreiding en renovatie van iMAL, in het kader van CASTII-Centrum voor Kunst, Wetenschap, Technologie, Innovatie en Inclusie. Na ontvangst van meer dan 50 reacties op de oproep, werden vijf architectenteams uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Deze teams waren:

1. V+ / Common Room
2. Central (Brussel) / NP2F (Parijs)
3. O2 / Lassa
4. ORG
5. As Found

Einde mei 2016 werd de Adviescommissie, onder het voorzitterschap van de Bouwmeester Kristiaan Borret, bijeen geroepen. De commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van iMAL, van de gemeente Molenbeek en externe deskundigen en waarnemers, koos het project van Central (Brussel) / NP2F (Parijs).

Het voorstel van Central / NP2F werd geselecteerd voor de kwaliteit van de architectonische vormgeving, haar integratie in de stedelijke omgeving en haar aandacht voor de identiteit van iMAL en de diversiteit van de activiteiten en het publiek.