Het CASTII-project

Het CASTII-project, een centrum voor kunst, wetenschap, technologie, innovatie en inclusie, gesteund door iMAL, werd opgezet in het kader van het operationele programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het EFRO. In dit kader wordt bijna 2,8 miljoen euro geïnvesteerd in CASTII, waarvan 50% ten laste komt van de Europese overheid en 50% van het Gewest, met als doel het aanbod aan culturele infrastructuren in het kanaalgebied en de sociale cohesie te versterken. Twee andere begunstigden nemen deel aan het project: de vzw Verhuizing (voorheen vzw LES) en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek (MCCS).

Het CASTII project wil IMAL (Interactive Media Art Laboratory asbl) consolideren als een centrum van lokale, regionale en internationale dimensie gewijd aan de hedendaagse kunst die voortvloeit uit de toe-eigening van technologieën door middel van de renovatie en uitbreiding van het gebouw. CASTII heeft ook tot doel de sociale cohesie in de Kanaalzone te versterken: binnen IMAL wordt een fablab opgericht dat openstaat voor iedereen die zich bezighoudt met de creatie en ontwikkeling van circulaire en sociale economieprojecten, met de organisatie van activiteiten (workshops, digitale opleidingen) voor het publiek van de vzw LES en voor het publiek van de vzw’s in de Kanaalzone. In het kader van het project is ook de ontwikkeling van een vast fablab in de MCSS voor lokale verenigingen, leerkrachten en jonge kunstenaars opgezet.