Architecturaal ontwerp

Castii_centralNp2f_firstProposal

De architectenbureaus Central (Brussel) en NP2F (Parijs) werden geselecteerd voor de realisatie van de uitbreidings- en renovatiewerken van iMAL i.h.k.v. CASTII.

sketch4_all

Onder auspiciën van de Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd er begin 2016 een offerteoproep gelanceerd voor een architectenbureau. Uit meer dan 50 reacties werden 5 teams geselecteerd en uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Na onderzoek door een adviescommissie werd het voorstel van Central (Brussel) / NP2F (Parijs) geselecteerd. Bepalend daarbij was de kwaliteit van de architectonische vormgeving, de integratie van het project in de stedelijke omgeving en de afstemming op de eigenheid van iMAL, met aandacht voor de diversiteit van haar activiteiten en haar publiek.

sketch_1

De verbouwingswerken vangen midden 2017 aan en de officiële heropening van het Centrum staat gepland in september 2018. Het nieuwe centrum zal beschikken over ruimtes voor tentoonstellingen en evenementen, over residentieruimtes voor kunstenaars en over een nieuw en uitgebreid FabLab. Het programma zal zowel hedendaagse kunst als digitale cultuur omvatten voor een Brussels, Belgisch en internationaal publiek, alsook vormingsactiviteiten rond digitale creativiteit voor de lokale bevolking.

sketch_3