Het CASTII-project

In mei 2015 werd het CASTII project, geïnitieerd en geleid door iMAL, geselecteerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds 2014-2020, na de oproep tot voorstellen die in 2014 werd gelanceerd.

Met CASTII wil iMAL een volledig nieuw ingericht kunstencentrum realiseren en een kunst- en cultuurprogramma uitwerken voor een groot publiek. iMAL, Centrum voor Digitale Culturen en Technologie, is de integratie van een digitaal kunstcentrum, een medialab en een FabLab. Het centrum heeft een unieke positie in Europa en heeft zowel een lokale (in Brussel, Wallonië en Vlaanderen) als internationale uitstraling.

Een nieuwe infrastructuur voor digitale culturen en voor diverse doelgroepen

IMG_0144_s

Met haar meer dan 15 jaar ervaring als Centrum voor Kunst, Wetenschap en Technologie, is iMAL de plek waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nood aan heeft. Eén van de doelstellingen van het CASTII project is om deze positie te consolideren door een verdubbeling van de oppervlakte van het centrum te realiserenvan 600 tot 1200m² – met nieuwe tentoonstelling- en publieksruimtes, een nieuw FabLab en faciliteiten voor residenties. Het kunst- en cultuurprogramma dat deze nieuwe ruimte aanbiedt zal volledig worden gefinancierd met middelen buiten het EFRO-project. De focus ligt op activiteiten rond digitale kunst en cultuur en bouwt verder op de huidige activiteiten van iMAL.

Een pilootprogramma vol activiteiten waarin digitale creativiteit en sociale inclusie geïntegreerd worden

I.h.k.v. dit project wordt een nieuw aanbod van activiteiten ontwikkeld, gericht op de achtergestelde lokale bevolking van de kanaalzone, die zich in een problematische situatie van integratie en inclusie bevinden. Met dit programma wil iMAL een publiek bereiken dat doorgaans niet vertrouwd is met culturele activiteiten in kunsthuizen. De activiteiten worden gezamenlijk uitgewerkt met twee projectpartners nl. de lokale vereniging MOVE (Molenbeek Vivre Ensemble) en het Molenbeekse Huis van Culturen en Sociale Samenhang (HCSS). De activiteiten vinden plaats in zowel iMAL als het HCSS.
Dit pilootprogramma legt een focus op creativiteit door middel van technologie en onderzoekt nieuwe vormen van onderwijs, empowerment, autonomie, inclusie, maar ook van sociale en professionele erkenning. Het belang van “maken”, manuele vaardigheden, kennis en persoonlijke inzet zal opnieuw gevaloriseerd worden, door ze te linken aan de nieuwe mogelijkheden die digitale technologieën bieden.

Een vooruitstrevend FabLab voor kunstenaars, creatieve professionelen en lokale bewoners

cnc

Het nieuwe centrum zal beschikken over een groter, nieuw ingericht en gemoderniseerd FabLab, met de allernieuwste machines. Ze staan ter beschikking van de Molenbeekse en Brusselse bevolking, met het oog op een betere voorbereiding op maatschappelijke en culturele veranderingen ten gevolge van nieuwe technologieën (zoals digitale productie). Het nieuwe FabLab zal ook een jong publiek warm maken voor nieuwe en creatieve beroepen en een geavanceerde infrastructuur aanbieden aan een waaier van makers uit de regio (kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs, ontwikkelaars, …). Het nieuwe FabLab zal tenslotte ook de aantrekkelijkheid van iMAL verhogen voor geavanceerde nationale en internationale kunstprojecten.

Een FabLab voor jongeren

12967379_869908686447596_4830956778550296321_oHet HCSS heeft intussen in haar ruimtes een Fablab’ke geïnstalleerd, een fablab toegespitst op een jong publiek, met de intentie om zo de lokale bewoners gemakkelijker te bereiken en hen digitale vaardigheden bij te brengen. Op termijn zal het HCSS ook beschikken over een mobiel fablab, dat kan uitgestuurd worden naar scholen en andere externe locaties, als een bijkomende tool om jongeren te laten kennismaken met digitale fabricage.

Een zone in volle ontwikkeling in het centrum van Brussel

23078347642_bc8d90ef88_oDe EFRO ondersteuning biedt iMAL een unieke kans om haar lokale en internationale positie als toonaangevend centrum voor Digitale Culturen, Kunst, Wetenschap, Technologie en Innovatie te versterken.
iMAL is gevestigd in een centrale prioritaire zone, die momenteel een omvangrijke ontwikkeling ondergaat. iMAL biedt in deze zone een kunst- en cultuurprogramma aan voor een groot publiek, in combinatie met inclusieve activiteiten voor de lokale bevolking. iMAL voorziet ook een geavanceerde digitale productie-infrastructuur voor creatieve en internationale kunstenaars in residentie, die de hedendaagse kunst van morgen voorbereiden. Het nieuwe iMAL centrum is ideaal gelegen tussen het MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art, geopend in 2016) en het toekomstige Pompidou / Citroën Art Center (gepland voor 2020) en het zal in 2018 eveneens kunnen bijdragen aan de heropleving van de kanaalzone en de versterking van de positie van Brussel als Europese hoofdstad voor hedendaagse kunst en digitale creativiteit.

Partners

iMAL (coördinator), Molenbeek Vivre Ensemble (MOVE) vzw, Huis van Culturen en Sociale Samenhang (HCSS, Gemeente Sint-Jans-Molenbeek)
CASTII netwerk: Formation Insertion Jeune (FIJ) asbl, Indutec, Sirris, Brussels Business Hubs. Zie partners.

Planning

2016-2020. Opening van het nieuwe iMAL centrum in het najaar van 2019.