Mecenaat en sponsoring

Wil u het CASTII-project als bedrijf, organisatie of individu graag mee ondersteunen? Wij kunnen uw steun goed gebruiken!

De EFRO-financiering is immers beperkt in tijd en onze uitdagingen en doelstellingen reiken veel verder dan de toegekende steun. CASTII streeft er naar om Brussel beter voor te bereiden op de snel groeiende digitale samenleving via een digitale vorming, die openstaat voor iedereen, inclusief de meest achtergestelde bevolkingsgroepen. CASTII bereidt doelgroepen voor op digitale evoluties in banen en ontwikkelt digitale creativiteit in verantwoorde sociale en economische innovaties.

Produceert uw bedrijf digitale machines, freesmachines, 3D-printers of klassiek gereedschap en overweegt u een sponsoring? Wil u uw naam of de naam van uw bedrijf of stichting koppelen aan de waarden van ons project, in ruil voor een blijvende zichtbaarheid in het gebouw? Of bent u bereid een financiële donatie te geven? Graag bespreken wij met u persoonlijk welke vormen van ondersteuning er mogelijk zijn en welk rendement u graag zou willen realiseren (bv. zichtbaarheid, de organisatie van een VIP evenement in iMAL voor uw netwerk, …).

Met uw steun opent in het najaar van 2018 een nieuw gerenoveerd iMAL centrum, met een sterke en zichtbare architectuur en zeer goed gepositioneerd langsheen het kanaal, in een stedelijke zone in volle ontwikkeling tussen het recent geopende MIMA en het toekomstige bijhuis van het Centre Pompidou, het nieuwe museum voor moderne en hedendaagse kunst in het Citroëngebouw.

Contacteer ons via friends@imal.org!