Partners

Het CASTII-project wordt gedragen door 3 partners :

iMAL is de coördinator van het project. De organisatie stelt haar expertise op het vlak van digitale creativiteit ter beschikking en verzorgt de communicatie rond het project. iMAL bouwt een nieuwe infrastructuur uit met een tentoonstellingsruimte, publieke ruimtes en een nieuw state-of-the-art FabLab, dat toegankelijk is voor het brede publiek, de partners, kunstenaars en creatieve mensen, evenals de lokale bevolking. Deze nieuwe locatie is een belangrijk instrument voor de realisatie van het project.

MOVE werkt een culturele bemiddeling uit door activiteiten voor te stellen in de strijd tegen sociale uitsluiting, aangepast aan de specifieke doelgroep van haar netwerk .

Het HCSS ontwikkelt activiteiten die geschikt zijn voor een jong publiek, door het uitbaten van een FabLab’ke in de lokalen van het Huis voor Culturen en Sociale Samenhang.

CASTII-netwerk
De 3 projectpartners worden uitgebreid met een netwerk van organisaties, die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en technologische en socio-economische ontwikkelingen. De huidige leden zijn: Formation Insertion Jeune (FIJ), Indutec (de interface tussen de Industriële Hogescholen van Brussel en de economische wereld), Sirris (Belgisch centrum van en voor de technologische industrie), Brussels Business Hubs (Brusselse hub voor economische en sociale ontwikkeling).

4_logos

Door de ontwikkeling van partnerschappen en activiteiten waarin creativiteit en technologie gecombineerd worden, komt het CASTII-netwerk tot concrete resultaten: opleidingen voor nieuwe technologische en sociaal-educatieve jobs, aanzetten tot creativiteit in een technologische wereld, economische en sociale innovaties, …. De digitale productietechnologieën maken het meer specifiek mogelijk om de reële en de virtuele wereld, materialenwerk en digitale creatie met elkaar te verbinden. Ze openen de weg naar nieuwe banen, nieuwe vormen van ambachten en naar autonome productie, op lokaal vlak maar met een mondiale link.

Het CASTII- programma van activiteiten wil nieuwe vormen van leren, emancipatie, zelfstandigheid en inclusie ontwikkelen, maar ze ook een sociale en professionele erkenning geven, door een herwaardering van ‘doen’ en ‘de intelligente hand’, van de kennis en gevoeligheid van elk dankzij een verbinding met digitale mogelijkheden.

Partner worden
Wil u graag met uw organisatie aansluiten bij het CASTII-netwerk? Contacteer ons!